• Csoport-szupervízió

            A csoportos szupervízió folyamatában különböző szervezetekben és különböző szakmákban dolgozó szakemberek vesznek részt. Az ülések alatt egy-egy csoporttag aktuális esetét, dilemmáit dolgozzuk fel közösen. A csoporttagoktól aktív részvételt kíván, ami azt jelenti, hogy mindenki vállalja legalább egy alkalommal az esethozó szerepét.

            A csoport a tagok meglévő tapasztalataira épít; minden tag kérdésekkel, visszajelzésekkel, reflexiókkal segíti az esethozót problémája és önmaga mélyebb megismerésében. A csoportvezető szupervízor feladata, hogy óvja az esethozó saját megoldásait és ezeket segítse felszínre juttatni.
            Csoportos szupervízió esetén a tanulás fontos része a saját reflexiók másokéval való összevetése, a különbségek átélése és értelmezése. Az eset feldolgozása nemcsak az esethozót, hanem a csoport minden tagját hozzásegíti saját helyzetének megértéséhez és tisztázásához.
            A csoportos szupervíziót azoknak ajánljuk, akik készek tanulni saját tapasztalataikból, és készek arra, hogy csoporthelyzetben megosszák a többiekkel érzéseiket, meglátásaikat, örömeiket és gondjaikat, valamint saját megélésüket, tapasztalataikat.
            A folyamat hossza a csoportlétszám plusz kettő alkalom.  KAPCSOLÓDÓ:
  » Dr. Bagdy Emőke - szupervízió vs. coaching vs. mentoring (YouTube)
  » Tréning, coaching, szupervízió és mentoring közti különbségek

Team-szupervízió

team szupervizio

A team tagok tudása, tapasztalata
összeadódik és aktivizálódik a folyamat során: közös tudássá válik, ezáltal erősítve a csoport kohézóját...

Tovább olvasás

Egyéni szupervízió

egyéni szupervízió

A szupervizált a szupervízorral kettesben beszélget a dilemmáiról. A reflexió fókuszában a saját szakmai elakadás van, mélyebb szintű és személyesebb...

Tovább olvasás

Szupervízió

szupervízió

Ahhoz, hogy hatékonyak és sikeresek maradhassunk, nagyon fontos, hogy ismerjük a saját mentális működési mechanizmusunkat, hogy figyeljünk...

Tovább olvasás