• Szupervízió

            A mai felgyorsult világunkban naponta szembesülünk olyan stressz- vagy konfliktushelyzetekkel, döntésekkel, kommunikációs, kapcsolati problémákkal, amelyek megoldása folyamatosan koptatja, igénybe veszi erőinket. Ahhoz, hogy hatékonyak és kiemelkedően sikeresek maradhassunk, nagyon fontos, hogy tudatosítsuk saját mentális működési mechanizmusunkat, hogy érzékeljük az igényeinket, érzékenységeinket, és törődjünk a személyiségünkkel, a legfőbb munkaeszközünkkel.

            A szupervízió a szakmai személyiség és kompetencia, valamint az érzelmi intelligencia fejlesztésének egyik leghatékonyabb módszere, a profit és a non-profit területeken egyaránt. Egy speciális, saját tapasztalatokra épülő tanulási folyamat, melynek középpontjában a hivatását gyakorló ember áll és mely elsősorban a szakmai életünkben felmerülő személyes kérdésekkel, problémáinkkal foglalkozik. A folyamatban a szupervíziót igénybe vevő (szupervizált) a saját szakmai tapasztalatára reflektál és ezen keresztül tanul.
            A szupervízió célja, hogy szakmai elakadásaink megismerése és feldolgozása révén képessé váljunk önmagunkat egy külső szemmel is látni és képesek legyünk saját erőforrásainkat mozgósítva megtalálni a fejtörést okozó, feszültségteli helyzet kulcsát. Ez a megértés hozzásegít ahhoz, hogy megerősödjünk, magabiztosabbá váljunk és megteremtsük az elmozdulás, a fejlődés és az új perspektíva kibontakozásának lehetőségét.
            A kiemelkedő munkateljesítmény és a karrier szempontjából az érzelmi intelligencia (EQ) az alapvető meghatározó tényező, csak ezután következik az intellektus (IQ). Szakmai környezetben a szupervízió a leghatékonyabb eszköze az érzelmi intelligencia fejlesztésének, mely a következőket foglalja magába: érzelmi tudatosság, pontos önértékelés, önbizalom, önkontroll, megbízhatóság, lelkiismeretesség, alkalmazkodás, találékonyság, teljesítménymotiváció, elköteleződés, kezdeményezőkészség, optimizmus, mások megértése, mások fejlesztése, kliensközpontúság, a sokszínűség értékelése, politikai tudatosság, befolyásolás, kommunikáció, konfliktuskezelés, vezetés, változás kezdeményezés/kezelés, kapcsolatépítés, együttműködés, csapatszellem.

  Kinek hasznos?
  • Mindazoknak, akik úgy érzik, hogy elakadtak, nehezen találják az egyensúlyt a magánélet és a hivatás között, akik új célok megvalósításán gondolkodnak;
  • Vezetőknek, akik a saját fejlődésüket szeretnék megtámogatni;
  • Mindazoknak, akiknek szükségük van önreflexióra és szeretnék önmagukat jobban megismerni, szakmai működésükre más szemszögből is ránézni és akik fontosnak tartják saját szakmai személyiségük fejlesztését.

  A szupervízió nem terápia, hanem egy saját tapasztalatokon alapuló tanulási folyamat, amely hozzásegít:
  • a szakmai kompetencia megerősödéséhez;
  • a szakmai szerepek tisztázásához;
  • a kapcsolatok fejlődéséhez, a hatékonyabb együttműködéshez;
  • a munka okozta stressz és problémák felismeréséhez;
  • a változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodáshoz;
  • kiégés kivédéséhez, a mentális egészség megőrzéséhez.

  Ki a szupervízor?
            A szupervízor egy külső, pártatlan társ, aki a tanulás folyamatában végigkíséri ügyfelét, meghallgatja őt, kérdez, tükröt tart és reflektál. A szupervízor nem ad konkrét tanácsot, nem mondja meg a szupervizáltnak, hogy mit kellene tennie, hanem abban segíti, hogy a szupervizált a saját belső erőit felfedezve és mozgósítva találja meg a számára legjobb megoldást, ugyanis a hangsúly a közös munka során az erősségek és a fejlődési tartalékok mozgosításán, tudatosításán van. Képi kifejezéssel élve a szupervízor olyan, mint egy bába, aki segédkezik az ügyfelében meglévő tudás és megoldások "megszülésében". A szupervízort minden esetben titoktartás kötelezi.

  KAPCSOLÓDÓ:
  » Dr. Bagdy Emőke - szupervízió vs. coaching vs. mentoring (YouTube)
  » Tréning, coaching, szupervízió és mentoring közti különbségek
Team-szupervízió

team szupervizio

A team tagok tudása, tapasztalata
összeadódik és aktivizálódik a folyamat során: közös tudássá válik, ezáltal erősítve a csoport kohézóját...

Tovább olvasás

Csoport-szupervízió

csoport szupervízió

A csoport a tagok meglévő tapasztalataira épít minden tag kérdésekkel, visszajelzésekkel, reflexiókkal segíti az esethozót problémája és önmaga...

Tovább olvasás

Egyéni szupervízió

egyéni szupervízió

A szupervizált a szupervízorral kettesben beszélget a dilemmáiról. A reflexió fókuszában a saját szakmai elakadás van, mélyebb szintű és személyesebb...

Tovább olvasás