• Team-szupervízió

          A team-szupervízió a csoportszupervízió egy speciális formája, melynek folyamatában egy szervezet/intézmény azonos területén dolgozó, egymással napi kapcsolatban álló munkatársai vesznek részt.

          Ez a munkamódszer különösen hatékony, mert a team tagok tudása, tapasztalata az estehozás során összeadódik és aktivizálódik a folyamat során: közös tudássá válik, ezáltal erősítve a csoport kohézóját, ugyanakkor fejleszti a kollégák egymás közötti hatékonyabb kommunikációjátt, a hatékonyabb konfliktus és stresszkezelést, elősegítve ezáltal az eredményesebb munkavégzést.
Mikor ajánlott a team-szupervízió?
• Szervezetfejlesztés során, szervezet átaalkításakor
• Team átalakítás esetén
• Team fejlesztésre és team építésre
• Tréningek után
• Új feladatok bevezetésekor
• Amennyiben láthatatlan, feddhetetlen konfliktusok húzódnak meg a team tagjai és / vagy a szervezet / team vezetősége között
• A döntések struktúrája és a kompetenciahatárok nem világosak.

          A team-szupervízió hossza a kitűzött céltól és a résztvevők számától függ. Ajánlott minimum annyi ülést tervezni, hogy minden teamtag esethozó lehessen legalább egyszer, vagyis az ő helyzetét, szituációját dolgozza fel a team.

KAPCSOLÓDÓ:
» Dr. Bagdy Emőke - szupervízió vs. coaching vs. mentoring (YouTube)
» Tréning, coaching, szupervízió és mentoring közti különbségek
Csoport-szupervízió

csoport szupervízió

A csoport a tagok meglévő tapasztalataira épít minden tag kérdésekkel, visszajelzésekkel, reflexiókkal segíti az esethozót problémája és önmaga...

Tovább olvasás

Egyéni szupervízió

egyéni szupervízió

A szupervizált a szupervízorral kettesben beszélget a dilemmáiról. A reflexió fókuszában a saját szakmai elakadás van, mélyebb szintű és személyesebb...

Tovább olvasás

Szupervízió

szupervízió

Ahhoz, hogy hatékonyak és sikeresek maradhassunk, nagyon fontos, hogy ismerjük a saját mentális működési mechanizmusunkat, hogy figyeljünk...

Tovább olvasás